Kotikäynnit

Ryhmän opettaja sekä hallinnon jäsen suorittavat jokaisen lapsen
kotona kotikäynnin kahdesti vuodessa.

Kotikäyntien tähtäimenä on

  1. Luoda henkilökohtainen, avoin ja luotettava suhde perheeseen
  2. Keskustella lapsen kehityksestä ja oppimisesta, sekä
  3. Vaihtaa palautetta perheen kanssa.